CONDICIONS GENERALS DE COMPRA
 
Les Condicions Generals vinculen a Fdos Software, S.L, i al comprador (Client), atorgant-los una sèrie de drets i obligacions, des del moment en que aquest realitza i accepta una comanda a través de la pàgina web.
Aquestes Condicions Generals es regularan pel que disposa la normativa legal vigent.
El Client haurà de registrar com a tal i facilitar de forma obligatòria les següents dades per a poder realitzar la comanda: nom i cognoms o raó social, CIF / NIF, domicili de factura, domicili de lliurament, telèfon de contacte i correu electrònic de contacte. Qualsevol problema ocorregut durant aquest procés podrà tornar cap enrere i introduir-los de nou, si per alguna raó vostè no pogués continuar el procés de compra, poseu-vos en contacte amb nosaltres a web@fdos.net
La botiga en línia de FDOS SOFTWARE queda totalment independent de les botigues físiques. Per tant la disponibilitat i el preu dels productes, poden no correspondre amb els productes que estan a les botigues físiques.
 
COM COMPRAR
 
PAS 1: CISTELL
 
Seleccioneu l'article desitjat i faci un clic a la icona "afegir a la cistella"
Fent clic sobre "ANAR A LA CISTELLA" podrà accedir al contingut de la seva cistella de la compra. Aquí pots efectuar les següent operacions:
 
- AFEGIR UNITATS A l'ARTICULO ADQUIRIT - RECALCULAR EL PREU
- CONSULTAR PREU I ESTOC EN TEMPS REAL
- ELIMINAR PRODUCTES
- PROCESSAR COMANDA
 
Si ja tens tot els articles que necessita pot passar al SEGÜENT PAS
 
PAS 2: IDENTIFICACIÓ
 
CLIENT NOU: Si no està registrat, seleccioneu "FORMULARI D'ALTA". En conformitat amb la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (34/2002 d'11 Juliol) l'informem que les dades personals facilitades per vostè s'utilitzen exclusivament per a realitzar la transacció comercial que ens sol·liciti. Aquestes dades mai seran compartides, cedits o venuts a terceres persones sense el seu permís, excepte en cas de cooperació amb les autoritats judicials competents. Qualsevol altre ús incorrerà en un greu delicte.
 
DADES DE FACTURACIÓ: Ompli el formulari (tots els camp amb * són obligatoris).
 
CLIENT REGISTRAT: Si ja està registrat introdueixi les seves dades en el formulari i premi a "Entrar" per seguir la compra.
 
PAS 3: FORMA DE PAGAMENT
 
En FDOS SOFTWARE per facilitar el procés de compra als nostres clients tenim diferents modalitats de pagament:
 
TARGETA (SERVEI SERVIRED)
 
El pagament mitjançant targeta de crèdit a més d'accelerar la confirmació de la seva comanda agilitza el procés de pagament.
Els tipus de targeta acceptada són: VISA i MASTERCARD
El pagament s'ha de fer de manera segura a través de la nostra passarel·la de pagament.
 
TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA o INGRÉS EN COMPTE
 
Pot fer efectiu el pagament de la seva comanda mitjançant ingrés o transferència al següent número de compte:
 
BBVA
ES4201827062400201799933
 
Qualsevol transferència realitzada des d'una entitat diferent de La Caixa o BBVA es farà efectiva plenament en un termini de 24 a 48 hores (depenent de l'entitat emissora).
És molt important que es realitzi l'ingrés o la transferència només després d'haver formalitzat i enviat la comanda.
La transferència ha de ser realitzada dins dels 7 dies naturals després d'efectuar la comanda, passat aquest termini la comanda caducarà.
És imprescindible per a la identificació del pagament, que els ingressos o transferències, s'indiqui clarament el NOMBRE DE COMANDA i NOM DEL CLIENT a què correspon el pagament.
Un cop comprovat en el nostre departament de comptabilitat l'ingrés en el nostre compte, la mercaderia li serà lliurada per la nostra agència de transport en el termini estipulat complint les condicions de la seva comanda.
 
ACCEPTACIÓ DE LA COMANDA
 
El client rebrà un correu electrònic que confirmarà la recepció de la sol·licitud de comanda a FDOS SOFTWARE.
La comanda no és definitiu fins que FDOS SOFTWARE no hi hagi comprovat que la comanda és correcte (estoc, preu, dades d'enviament, ...) i que s'ha abonat l'import total.
 
ANUL·LACIÓ DE COMANDA
 
Vostè podrà anul·lar la seva comanda enviant un correu electrònic a l'adreça web@fdos.net
 
PREUS
 
Els preus publicats per FDOS SOFTWARE no inclouen, despeses administratives, despeses d'enviament o d'instal·lació.

DEVOLUCIONS COMERCIALS
 
Fdos Software, acceptarà devolucions comercials dels productes, dins dels 7 primers DIES NATURALS des de la data de factura de la comanda. Després d'aquest termini, els productes seran considerats com a conformes i acceptats pel client sense reclamació possible.
Si es retorna el material passat els 7 dies naturals FDOS SOFTWARE no acceptarà la devolució i tornarà el material a ports causa.
 
QUEDEN EXCLOSES DE LA DEVOLUCIÓ COMERCIAL ELS ARTICLES SOTA LES CONDICIONS CONTINUACIÓ detallades:
 
- Productes que puguin ser reproduït o copiats amb caràcter immediat (programari, llicències, jocs ..), així com els que estiguin sense precinte. Si aquest formés part d'un bé indivisibile per la seva fabricació, es procedirà a la no acceptació del mateix.
- Productes en blíster oberts
- Productes no apte a la venda, incluyendose contingut i continent original.
- Productes incomplet o que han rebut una manipulació indeguda, o amb precintes danyats, obert o manipulats.
- Articles que hagin quedat fora de publicació per estar descatalogats.
- Articles que es realitzin o muntats amb una configuració personalitzada o confecionados d'acord amb les especificacions, detallades pel client, igualment els articles de comandes especials a fabricant / distribuïdor per exprés desig de client de material que no estigui en el nostre estoc. (Llei 47/2002 Ordenació de Comerç Minorista).
 
Aquesta condicions de Garantia Comercial no alteren o afecten la condicions de Garantia Legal.

Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (34/2002 d'11 de juliol) Article 10 Informació general

Sense perjudici dels requisits que en matèria d'informació s'estableixen en la normativa vigent, el prestador de serveis de la societat de la informació estarà obligat a disposar dels mitjans que permetin, tant als destinataris del servei com als òrgans competents , accedir per mitjans electrònics, de forma permanent, fàcil, directa i gratuïta, a la següent informació:

a) El seu nom o denominació social; la seva residència o domicili o, si no, la direcció d'un dels seus establiments permanents a Espanya; la seva adreça de correu electrònic i qualsevol altra dada que permeti establir amb ell una comunicació directa i efectiva.

b) Les dades de la seva inscripció al Registre Mercantil en què, si s'escau, estiguin inscrits o d'aquell altre registre públic en què ho estiguin per a l'adquisició de personalitat jurídica o als sols efectes de publicitat.