Instruccions de Registre

En el moment de la creació del vostre usuari, demanarà posar el codi del centre. Aquest codi es el que vincularà el vostre compte al centre corresponet i servirà per identificar la comanda.

Descàrrega del manual