En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que els Llocs web i portals d'Internet https://www.fdos.net/, https://tienda.fdos.net/, https://intranet.fdos.net/, i https://educat.fdos.net/ (d'ara endavant “els Web”) són titularitat de:

 • FDOS SOFTWARE, S.L.
 • B60654035
 • C/ Espronceda 136, 08005 Barcelona
 • Inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona, foli 93 tom 27532, fulla B-120570, *ins. 1a. 

El present avís legal regula les condicions d'ús dels citats portals d'Internet.

Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

 • Telèfon: 933 071 555
 • Email: fdos@fdos.net 

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i *FDOS Programari es consideraran eficaços, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre *FDOS Programari i els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en la web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Barcelona per a resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

Acceptació de l'usuari

Aquest Avís Legal regula l'accés i utilització de la pàgina web que *FDOS Programari posa a la disposició dels usuaris d'Internet. Es considera usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats de la pàgina web.

L'usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb *FDOS Programari.

L'accés i navegació en el lloc web per part de l'usuari suposa l'acceptació de la totalitat de les presents Condicions d'Ús. En cas de desacord amb les condicions ha d'abstenir-se a usar el lloc web.

Accés a la web

L'accés a la pàgina web per part dels usuaris és de caràcter lliure i gratuït. Alguns serveis poden trobar-se subjectes a contractació prèvia del servei.

En cas de ser necessari que l'usuari aporti dades personals per a accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades es realitzaran de conformitat amb la normativa vigent, en concret amb el *RGPD. Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat en https://www.fdos.net/politica-de-privacidad/.

Contingut i ús

La visita al lloc web per part de l'usuari haurà de fer-se de manera responsable i de conformitat a la legalitat vigent, la bona fe, el present Avís Legal i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de *FDOS Programari o qualsevol altres persones físiques o jurídiques.

L'ús de qualsevol dels continguts del lloc web amb finalitats que siguin o poguessin ser il·lícites queda totalment prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol tipus no consentides per *FDOS Programari, al lloc web o als seus continguts.

El titular del web no s'identifica amb les opinions abocades en el mateix pels seus col·laboradors. L'empresa es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de *FDOS Programari i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es realitzi amb els continguts de la pàgina web, ni tan sols encara que se citin les fonts, tret que es compti amb el consentiment previ, exprés i per escrit de *FDOS Programari. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en les pàgines web de l'empresa són propietat dels seus amos i estan protegits per llei.

FDOS SOFTWARE no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el lloc web, i en cap cas s'entendrà que l'accés i navegació dels usuaris implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets per part de *FDOS Programari.

Qualsevol ús d'aquests continguts no autoritzat prèviament per part de *FDOS Programari serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes. *FDOS Programari es reserva el dret d'exercitar enfront de l'usuari les accions judicials i extrajudicials que corresponguin.

Responsabilitat i garanties

FDOS SOFTWARE declara que ha adoptat les mesures necessàries que, dins de les seves possibilitats i l'estat de la tecnologia, permetin el correcte funcionament del seu lloc web així com l'absència de virus i components nocius. No obstant això, FDOS SOFTWARE no pot fer-se responsable de les següents situacions que s'enumeren a títol enunciatiu, però no limitatiu:

 • La continuïtat i disponibilitat dels Continguts.
 • L'absència d'errors en aquests Continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer.
 • L'absència de virus i/o altres components nocius.
 • Els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat de *FDOS Programari.
 • L'ús que els usuaris puguin fer dels continguts inclosos en el web. En conseqüència, *FDOS Programari no garanteix que l'ús que els usuaris puguin fer dels continguts que en el seu cas s'incloguin en el lloc web, s'ajustin al present avís legal, ni que l'ús del lloc web es realitzi de manera diligent.
 • L'ús per menors d'edat del lloc web o de l'enviament de les seves dades personals sense el permís dels seus tutors, sent els tutors responsables de l'ús que facin d'Internet.
 • Els continguts als quals l'usuari pugui accedir a través d'enllaços no autoritzats o introduïts per usuaris mitjançant comentaris o eines similars.
 • La introducció de dades errònies per part de l'usuari o d'un tercer.

FDOS SOFTWARE podrà suspendre temporalment i sense previ avís, l'accessibilitat al lloc web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. No obstant això, sempre que les circumstàncies ho permetin, *FDOS Programari comunicarà a l'usuari, amb antelació suficient, la data prevista per a la suspensió dels continguts.

Així mateix, de conformitat amb els *arts. 11 i 16 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (*LSSI-CE), *FDOS Programari es compromet a l'eliminació o, en el seu cas, bloqueig dels continguts que poguessin afectar o ser contraris a la legislació vigent, els drets de tercers o la moral i ordre públic.

Cookies

FDOS SOFTWARE utilitza cookies, a l'efecte d'optimitzar i personalitzar la seva navegació pel lloc web. Les cookies són fitxers físics d'informació que s'allotgen en el propi terminal de l'usuari, la informació recollida mitjançant les cookies serveix per a facilitar la navegació de l'usuari pel portal i optimitzar l'experiència de navegació. Les dades recopilades mitjançant les cookies poden ser compartits amb els creadors d'aquestes, però en cap cas la informació obtinguda per les mateixes serà associada a dades personals ni a dades que puguin identificar a l'usuari.

No obstant això, si l'usuari no desitja que s'instal·lin cookies en el seu disc dur, té la possibilitat de configurar el navegador de tal manera que impedeixi la instal·lació d'aquests arxius. Per a obtenir més informació consulti la nostra Política de Cookies en https://www.fdos.net/politica-de-cookies/.

Enllaços (links)

La presència d'enllaços (links) en la pàgina web de FDOS SOFTWARE cap a altres llocs d'Internet té finalitat merament informativa i en cap cas suposen suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests. FDOS SOFTWARE no assumirà responsabilitat pels continguts d'un enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i disponibilitat tècnica.

En el cas que en altres llocs web s'estableixin enllaços a la pàgina web de *FDOS Programari, no s'entendrà que *FDOS Programari ha autoritzat l'enllaç o el contingut del lloc web en el qual es conté l'enllaç, tampoc podrà incloure's en la pàgina de l'enllaç continguts inapropiats, difamatoris, il·legals, obscens o il·lícits, ni altres continguts que siguin contraris a la legalitat vigent.

FDOS SOFTWARE es reserva la possibilitat de contactar amb el propietari del lloc web en el qual s'estableixi l'enllaç si considera que s'incompleix la normativa, així com d'exercitar les corresponents accions judicials i extrajudicials.

Modificació de les condicions

FDOS SOFTWARE es reserva expressament el dret a modificar unilateralment, totalment o parcialment, sense necessitat de previ avís, el present Avís Legal. L'usuari reconeix i accepta que és la seva responsabilitat revisar periòdicament el present Avís Legal.